POZÝVAME: Martin Rázus – 29. október

Pred 135 rokmi – 18. októbra 1888 sa vo Vrbici (dnes časť mesta Liptovský Mikuláš ) narodil slovenský evanjelický kňaz, básnik, spisovateľ, publicista, politik Martin Rázus.

Pred 10 rokmi – 24. októbra 2013 na Rázusovom nábreží v Bratislave sme odhalili Pomníka Martina Rázusa.

Obidve výročia si pripomenieme v nedeľu 29. októbra 2023, a to Bratislave a Modre.

O 15.30 hod. pri Pomníku Martina Rázusa na Rázusovom nábreží slávnostnými príhovormi organizátorov a hostí. Vystúpi súbor Danubius Octet Singers pod dirigentskou taktovkou  Daniela Simandla.  Zaznie úryvok Rázusovej básne Bratislave.


O 18.00 hod. bude podujatie pokračovať v Nemeckom evanjelickom kostole v Modre programom Zdvihnite život! Martin Rázus pôsobil v Modre ako kaplán (1911 – 1912) u farára Samuela Zocha, s ktorého sestrou Elenou sa zosobášili v apríli 1913.

Program v Nemeckom evanjelickom kostole v Modre: Sedem pôsobivých básní Martina Rázusa v podaní Františka Kovára a sedem nádherných hymnických piesní slovenských autorov v podaní súboru Danubius Octet Singers, dr. Daniel Simandl.

Organizátormi podujatia v Bratislave sú: Ars ante portas, o. z. a Spolok Martina Rázusa, v Modre: Cirkevný zbor ECAV Modra v spolupráci so Spolkom Martina Rázusa.

Partnermi sú Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš, mestská časť Bratislava-Staré Mesto (pre Bratislavu), Bratislavský samosprávny kraj a Kultúrne centrum Modre (pre Modru).

Ján Juráš

Mediálni partneri: www.teraz.sk, Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický Východ