Zomrel evanjelický farár Miroslav Hvožďara st.

Oznamujeme s ľútosťou, že brat farár Miroslav Hvožďara st. nás predišiel do večnosti. S láskou spomíname na vzácneho človeka a Božieho služobníka. Ďakujeme Pánovi cirkvi za jeho vernú službu aj v našom Východnom dištrikte, v cirkevných zboroch Slavošovce a Záriečie. Smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť a prajeme, aby ich Boží pokoj previedol touto skúškou viery.

Brat farár Miroslav Hvožďara sa narodil v Starej Turej, ordinovaný bol v roku 1959 v Prešove. Rok po ordinácii uzavrel v Kostolnom manželstvo. Po ordinácii pracoval krátko ako ošetrovateľ na chirurgii v nemocnici v Myjave. Jeho prvým pôsobiskom sa stal CZ Nové Mesto nad Váhom, kam nastúpil až v roku 1962 ako kaplán. Po roku odišiel do Trenčína, kde bol tiež kaplánom 1 rok. Od roku 1964 pôsobil 12 rokov v CZ Slavošovce, potom 10 rokov v CZ Hlboké a napokon 15 rokov v CZ Záriečie, kde v rokoch 1994-2001 zastával aj funkciu konseniora. V roku 2001 odišiel do CZ Senica-Čáčov, kde pôsobil už aj ako dôchodca až do roku 2016.

„Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.“ (Jk 1, 12)