Začala sa prvá etapa prác

Zámer zriadiť v budove bývalého konviktu na Baštovej ulici v Prešove zariadenie, ktoré by poskytovalo seniorom zo širokého okolia komplexné sociálne služby, bol vo Východnom dištrikte schválený už v roku 2012. Po rokoch príprav a investíciách do iných, naliehavejších projektov sa s Božou pomocou v marci 2020 začala náročná rekonštrukcia budovy.

Práce sa nezastavili ani počas krízy

Realizátorom prvej etapy je renomovaná prešovská firma Čech, s. r. o., ktorá v súťaži ponúkla najnižšiu sumu a s rekonštrukciami národných kultúrnych pamiatok má bohaté skúsenosti. Práce v celkovej hodnote 387 596,52 € zahŕňajú okrem búracích prác priečok, schodiska, demontáže starej kotolne, aj vybudovanie podjazdu do dvora, nových priečok, schodiska, výťahovej šachty, zastabilizovanie podkrovia, či nové podlahy. Táto prvá etapa je náročná práve preto, že rieši statické zabezpečenie nielen nových častí, ale aj celej budovy. Práce sa však ani počas koronakrízy nezastavili. Dá sa povedať, že táto kríza zasiahla rekonštrukciu len minimálne.

Finančné zdroje

Tento projekt je finančne veľmi náročný, preto Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu na svojom februárovom zasadnutí poverilo predsedníctvo dištriktu vyhlásením tohtoročnej dištriktuálnej ofery práve na tento účel. Okrem dištriktuálnej ofery je financovanie prvej etapy možné vďaka príspevkom jednotlivých darcov, partnerských cirkví a organizácií v zahraničí, Prešovského samosprávneho kraja a vlastným zdrojom dištriktu. Prešovský samosprávny kraj prispel na prvú etapu sumou 172 850 € a aj v tomto roku zverejnil výzvu na rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok, do ktorej sa dištrikt zapojil so žiadosťou o 200 000 € na druhú etapu rekonštrukcie. Kvôli koronakríze bude samosprávny kraj rušiť niektoré výzvy, táto výzva by však nemala byť zrušená a veríme, že v nej uspejeme, nakoľko aj samosprávny kraj si uvedomuje akútnu potrebu vzniku takýchto zariadení.

Našou snahou je, aby po ukončení prvej etapy práce na tomto projekte nezastali, ale aby sa plynule prešlo do ďalšej etapy. K aktívnej práci na tomto projekte nás vedie aj fakt, že už teraz sa hlásia potenciálni klienti zariadenia, ako aj odborní zamestnanci. Veríme, že Pán Boh požehná naše úsilie.

 

Samuel Miško,

riaditeľ Biskupského úradu Východného dištriktu

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Staňte sa aj vy súčasťou projektu a podporte vznik diakonického domova zaslaním finančného príspevku na číslo účtu Východného dištriktu:

IBAN: SK83 0900 0000 0000 9629 3513

Nezabudnite kvôli identifikácii platby uviesť variabilný symbol : 7777