Rekonštrukcia telocvične

Počas korona krízy prebiehalo vyučovanie na školách dištančnou formou, a aj 550 žiakov Evanjelickej spojenej školy v Prešove si svoje školské povinnosti plnilo do 1. júna doma.

V škole však bolo stále rušno, keďže prebieha kompletná rekonštrukcia telocvične s finančnou podporou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho kraja. Rekonštrukciou sa kompletne obnoví strecha, fasáda, cvičebná plocha, elektroinštalácia a sociálne zariadenie.

Telocvičňa je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky, takže sa neobnovuje len priestor pre šport a vzdelávanie, ale aj kultúrna pamiatka pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Pri plánovaní rekonštrukcie sa vytvárali aj rôzne varianty obmedzenia vyučovania, úpravy rozvrhu a náhradné aktivity pre žiakov, avšak epidemiologické opatrenia umožnili urýchlenie stavebných činností.

A tak veríme, že škola v novom školskom roku 2020/2021 privíta žiakov v zrekonštruovanej telocvični.

 

Miroslav Čurlík,

tajomník pre školstvo Východného dištriktu ECAV