Vyšlo májové číslo eVýchodu

Každá kríza, aj tá súčasná, môže byť na niečo dobrá, ako o tom čítame v Liste apoštola Pavla do Ríma 8,28: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ V májom čísle eVýchodu sme sa preto pozreli na to, čo dobré vzišlo z najväčšej krízy posledného storočia a ako sme ju zvládli. Z obsahu vyberáme aj tieto témy:

 • rozhovor s biskupom Jurajom Jurdánom Dovalom pri 100. výročí vzniku Československej cirkvi husitskej 
 • štúdiu XXVIII. článku Augsburského vyznania o „moci“ biskupov
 • 3 apokalyptické otázky v súvislosti s COVID-19
 • rozhovor s fotografom a publicistom Paulom Stachom – americkým Slovákom, ktorý za komunizmu emigroval do Kanady
 • komentár Maxa Kašparů k otázke, či je pandémia Božím trestom
 • anketu k téme zrušenia maturitných skúšok
 • príbeh Otta Víznera – prekladateľa Symbolických kníh a komunistami prenasledovaného farára (pri 100. výročí narodenia)
 • recept na zdravú mrkvovú pochúťku
 • návod ako si vyšiť košeľu jarným motívom
 • recenziu filmu a knihy spisovateľky Anny Gavalda: Jednoducho spolu
 • príbeh popularizátora hip-hopu Josepha Simmonsa, dnes reverenda Runa