Z Košarísk do Levoče

Vydavateľstvo Tranoscius pripravilo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier, ktoré uzatvára prvý polrok tohto ročníka. Nájdete v ňom pokračovanie biblického štúdia od Martina Rieckeho, zaujímavé rozhovory – s levočskou farárkou Zuzanou Durcovou a generálnym sekretárom Ekumenickej rady cirkví v Česku Petrom Janom Vinšem. V reportáži vás brat farár Ján Jančo zoberie na cestu do africkej Tanzánie. Nechýba ani obľúbená rubrika Umenie od šéfredaktorky Ivany Damankošovej. Toto vydanie Evanjelického posla je posledné vo veľkom novinovom formáte. Redakcia už chystá nový, menší formát s nádejou, že bude praktickým spoločníkom pre každého, kto Posol rád číta. Veríme, že súčasné nové číslo bude príjemnou rozlúčkou s veľkým formátom a prinesie vám osviežujúce čítanie, požehnanie aj poučenie pre každodenný život s Pánom.