Rekordná účasť na Dištriktuálnom dni

Evanjelici Východného dištriktu sa  nedeľu 18. júna zišli na tradičnom Dištriktuálnom dni. Športovú halu Mier obsadili do posledného miesta – do historického mesta Bardejov prišlo viac ako dvetisíc účastníkov z viacerých seniorátov. Nenaplnili sa tak počiatočné obavy organizátora, Biskupského úradu VD, keďže išlo o prvý dištriktuálny deň po pandémii a nebolo možné vopred odhadnúť, koľko evanjelikov po troch rokoch opäť príde na hromadné podujatie. Biskup Peter Mihoč vyjadril vďačnosť za všetkých, „ktorým aj dnes na spoločných stretnutiach v rodine cirkvi záleží“. Služby Božie v priamom prenose vysielala na Dvojke RTVS.

Účastníkov  v športovej hale privítali reprezentanti domáceho cirkevného zboru – predsedajúci farár Marián Grega a dozorca Jaroslav Foľta. O hlbokom pokoji, ktorý človek nachádza jedine v Kristovi, kázal biskup VD Peter Mihoč. Autorskú tematickú báseň predniesol Ľubomír Pankuch, dištriktuálny dozorca. Za hosťujúce mesto Bardejov sa prihovoril Martin Choma, vedúci Oddelenia kultúry Mestského úradu.  Zahraničných hostí a partnerskú VELKD zastupoval Pétur Thorsteinsson, výkonný riaditeľ Diakonie vo Württembersku. Dištriktuálny deň svojou účasťou poctili: Tomáš Tyrlík – biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej, Marián Čop – biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v ČR, predsedníctvo ECAV na Slovensku, ako aj predsedníctvo Západného dištriktu.

Jedinečnú atmosféru vytvorili tri hudobné zoskupenia: Detský spojený spevokol (Bardejov, Zlaté – Sveržov, Marhaň, Richvald), Spojený zmiešaný spevokol z piatich cirkevných zborov (Bardejov, Marhaň, Giraltovce, Zlaté, Prešov) – pod dirigentskou taktovkou kantora Martina Tipula, ako aj hudobná skupina KVD, Kapela Východného dištriktu. Do liturgie sa zapojili emeritní biskupi VD –  Igor Mišina a Slavomír Sabol. V jednej z troch modlitieb, oddelených hudobným zvolaním Spojeného miešaného spevokolu, prosil Jevgenij Kozačuk o opätovné nastolenie mieru a pokoja vo svojej  rodnej Ukrajine.

Program DD 2023 dotvorilo hudobno-dramatické predstavenie „Krížová cesta“ v podaní majstra pantomímy Milana Sládeka, ktorý v súčasnosti žije a pôsobí v nemeckom Kolíne. A keďže má majster Sládek tento rok okrúhle životné jubileum – 85 rokov, organizátori Dištriktuálneho dňa vyslovili prianie, aby aj naďalej aktívne tvoril a prospieval v dobrom zdraví.  (viac v rozhovore s M. Sládekom v letnom dvojčísle mesačníka eVýchod) Účastníci Dištriktuálneho dňa sa tiež mohli vydať na potulky po „luteránskom“ a „židovskom“ Bardejove spojené s odborným výkladom. Zaujali aj expozície dvoch výstav – Vyšívaná história slovenských evanjelikov  a Prázdna stolička.

Dištriktuálne podujatie organizačne zastrešil Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD, v kooperácii s dobrovoľníkmi cirkevných zborov Bardejov, Zlaté a Richvald. Rovnako tak sa postarali aj o detský program, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 150 detí. Technické zabezpečenie – osvetlenie, ozvučenie, stavbu pódia realizovala firma NEST audio ONE , projekciu Lukáš Gregor.

Biskup Peter Mihoč zhrnul priebeh a organizáciu tohtoročného Dištriktuálneho dňa nasledujúco: „Bol to čas Bohom darovaného pokoja. Čas spájania generácií. Čas tvorenia nových vecí a verím, že aj nových ľudí, ktorí naplnení Božím Duchom sa stanú tvorcami aj šíritelia pokoja v dnešnom svete. Lebo On, Kristus, je náš pokoj.“

E. Mihočová

Foto – Dušan Majerník©dmphoto.sk a Východný dištrikt ECAV

Viac fotografií v galérii: https://vdecav.sk/galeria-2/#bwg6/418

Záznam Služieb Božích je dostupný v archíve RTVS: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/408529