Výzva k 2 percentám dane za rok 2021

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v letných mesiacoch roku 2021 spustil II. a III. etapu rekonštrukcie budovy na Baštovej ulici 21 v Prešove, kde po ukončení prác vznikne Diakonický domov Elim, ktorý bude ponúkať komplexné sociálne služby seniorom z Prešova a širokého okolia. V lete tohto roku je naplánované ukončenie rekonštrukčných prác tak, aby v jeseni bolo možné začať s poskytovaním služieb.

Rekonštrukcia budovy je finančne náročná, preto vyzývame ochotných darcov, ktorí chcú podporiť tento dôležitý projekt, k darovaniu 2% zo zaplatenej dane. K darovaniu časti zaplatenej dane prosíme využite priložené tlačivo. Váš príspevok bude použitý na nákup interiérového vybavenia zariadenia. Srdečne ďakujeme!