Študenti simulovali zasadnutie OSN

Počas troch dní (4. – 7. február 2022) sa na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu  v Martine konala jedinečná študentská konferencia MarMUN 2022, ktorej účastníci simulovali rokovanie Organizácie spojených národov. Témami jednotlivých sekcií tohtoročnej konferencie boli: militarizácia Arktídy, konštrukcia nikaragujského kanálu ako protipól panamského prieplavu, migrácia kvôli zmene klímy a problematika ujgurských moslimov.

70 účastníkov konferencie zo 16 krajín sveta debatovalo v anglickom jazyku a snažilo sa spoločne dospieť k  riešeniu respektíve nájdeniu konsenzu v jednotlivých témach. Každý účastník zastupoval konkrétnu krajinu (obvykle nie krajinu, z ktorej skutočne pochádza), ktorej názory ako delegát reprezentoval. Gymnazista Michal Kisel z organizačného výboru konferencie hodnotí jej prínos nasledujúco: „V priebehu diskusie delegáti prezentujú názory a pohľad na vec aj napriek vlastným preferenciám a presvedčeniu, čo účastníkov núti do určitej miery sa odosobniť a  vcítiť sa do pozície konkrétneho diplomata. Ďalším benefitom je, že všetky prípravy aj samotná organizácia sa konajú v réžii nás študentov, čo pomáha rozvíjať  naše praktické zručnosti a dáva nám výhodu pri ďalšom štúdiu na vysokej škole, prípadne hľadaní zamestnania.“  

Na martinskej evanjelickej škole sa konferencia konala už v roku 2020, minulý rok sa, žiaľ, kvôli pandémii neuskutočnila a tento rok sa ju študentom podarilo uskutočniť v online formáte. Sponzorsky sa na jej priebehu podieľalo aj mesto Martin a spoločnosť TURVOD.

Dušan Haško

Reportáž z prvého ročníka konferencie: https://youtu.be/7fx0zgiY0W8