POZVÁNKA: Webinár „Ako sa pripraviť na vyučovanie náboženskej výchovy?“

Milí priatelia, Edukačno-misijné centrum ECAV vás pozýva na vzdelávanie: Ako sa pripraviť na vyučovanie náboženskej výchovy?

Uskutoční sa v piatok, 18. februára 2022 od 14:00 na tomto linku: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332 

Bez registrácie a jednorazového prihlásenia sa do Učiteľského fóra: Učitelia evanjelického náboženstva bude link nefunkčný! 

Prvá registrácia a prvé prihlásenie do UF musia prebehnúť najneskôr 24 hodín pred konaním UF.

Návod na registráciu a prihlásenie sa do UF: https://drive.google.com/…/104SDTgGEjNDXP1UkWGf…/view…

Prihlasovanie: dnadova@gmail.com do 17. februára 2022.

Matej Oráč, koordinátor vzdelávacích aktivít EMC