Vyšlo júlové číslo eVýchodu

Vo chvíľach voľna a oddychu počas letných prázdnin siahnite aj po júlovom čísle eVýchodu, z ktorého obsahu pre čitateľov vyberáme:

– ROZHOVOR s dvojicou farárov Českobratskej evanjelickej cirkvi, ktorí si hovoria Pastoral Brothers

– REPORTÁŽ o 90-ročnom kostole v Rokycanoch pri Prešove

– POSTOJ: 20 rokov Dohody o krste medzi katolíkmi a evanjelikmi

– PORTRÉT: 99-ročnej Zuzany Máhrikovej, kronikárky evanjelického cirkevného zboru v Nitre

– ROZHOVOR: s Mirkou a Martinom Kmecovými, ktorí sa zoznámili vďaka štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte

– ROZHOVOR: s Rune Tobiassenom, farárom v Nórsku a apologétom: „Byť kresťanom znamená byť hriešnikom, ktorému je odpustené.“

– KOMENTÁR: k požiaru na fare v Čelovciach a múdrosti uloženej v banánových krabiciach

– KNIHA: SNY / psychiater Anton Heretik hosťom na Knižnom pódiu EBF UK

– RECEPTY Z FARY: Ovocný Cheesecake v pohári

– KNIHA: Možno by si sa mala s niekým porozprávať / terapeutka a naše obnažené životy

– ROZHOVOR: s numizmatikom Petrom Sčecinom, ktorý vydal mincu s vyobrazením Chrámu sv. Trojice v Prešove.

Ročné predplatné: 24 €. Cena za kus: 2 €.

Elektronicky objednávkový formulár: www.evychod.sk alebo na tel. č.: 0908 / 368 889.