Rozhlasové Služby Božie z Hontianskej Vrbice

V nedeľu 25. júla 2021 (8. nedeľa po svätej Trojici) o 9:05 si na Rádiu Slovensko môžete vypočuť rozhlasové Služby Božie z ev. a. v. modlitebne v Hontianskej Vrbici (Dunajsko – nitriansky seniorát).

Liturg a kazateľ: Zuzana Moncoľová (zborová farárka)

Kantor: Marián Beréni

Piesne: 373, 544, 203, 606, A – 52