POZVÁNKA: Valné zhromaždenie SEŽ

Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ) srdečne pozýva svoje členky a podporovateľky  na 13. Valné zhromaždenie. 

Valné zhromaždenie sa uskutoční v evanjelickom kostole v Toporci (Cirkevný zbor Slovenská Ves) v sobotu 31. júla 2021 od 10:00 hod.


Pri tejto príležitosti sa konajú slávnostné služby Božie, na ktorých si s vďakou chceme pripomenúť 25. výročie od založenia SEŽ v ECAV na Slovensku. Služby Božie sa budú konať dňa 31. júla 2021 o 14:00 hod. v evanjelickom kostole v Toporci. Zvesťou Božieho Slova poslúži brat biskup VD ECAV na Slovensku Peter Mihoč. 

Prihlasovací link pre toto stretnutie nájdete na adrese: https://docs.google.com/forms/d/1BTzINIazWmtz5JDtCZ6fxox1jKbpZX9gWj8tn4_W6W0/edit