Východný dištrikt má novú facebookovú stránku

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku oznamujeme, že Východný dištrikt má svoju novú facebookovú stránku: https://www.facebook.com/vdecav/. K 15. novembru 2020 ruší svoju facebookovú skupinu.

Budeme radi, keď sa aj táto facebooková stránka Východného dištriktu ECAV na Slovensku stane vašou obľúbenou stránkou. Radi sa podelíme sa vami o to, čím vo VD žijeme a čo pripravujeme.

Zvlášť v tejto „korona“ dobe sme nútení aj v cirkvi žiť viac v online priestore. Veríme však, že sa budeme môcť vrátiť aj do reálneho priestoru a poznávať v našich cirkevných zboroch pravdivosť Ježišových slov: Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. (Lk 18, 20).

Dovtedy v pokore a v nádeji, ktorú nám Boh dáva vydržme!

Predsedníctvo VD ECAV na Slovensku