POZVÁNKA: 40. výročie posvätenia chrámu v Sveržove

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zlaté pozýva v nedeľu 22. 11. 2020 o 10:30 hod. k sledovaniu live prenosu slávnostných služieb Božích pri príležitosti 40. výročia posvätenia ev. a. v. chrámu vo Sveržove, v dcérocirkvi cirkevného zboru. Slávnostným kazateľom bude brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Peter Mihoč.

Live prenos bude vysielaný na YouTube kanáli cirkevného zboru.

Srdečne ste pozvaní.

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Zlaté