POZVÁNKA: Online kázňové prípravky k adventu a Vianociam 2020

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku v Prešove srdečne pozýva kazateľov slova Božieho na ONLINE KÁZŇOVÉ PRÍPRAVKY k adventu a Vianociam 2020 s biblistami Bohdanom Hroboňom a Adriánom Kaciánom, ktoré sa budú konať 23. novembra 2020 (pondelok) o 10. 00.

Program online kázňových prípraviek: 

10. 00 – Privítanie a informácia o programe kázňových prípraviek
10. 05 – Biblický úvod biskupa VD P. Mihoča

10. 15 – 1. exegéza zo Starej zmluvy „ADVENT NA SPÔSOB IZAIÁŠA 1“ (Bohdan Hroboň) + diskusia

11. 00 – 2. exegéza zo Starej zmluvy „ADVENT NA SPÔSOB IZAIÁŠA 2“ (Bohdan Hroboň) + diskusia  

11. 45 – Prestávka

12. 15 – 1. exegéza z Novej zmluvy „ŠTEDRÝ VEČER – Lk 2“ (Adrián Kacián) + diskusia

13. 00 – 2. exegéza z Novej zmluvy „2. SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ – Sk 7 (Adrián Kacián) + diskusia  

13. 45 – Záverečné slovo, poďakovanie

13. 50 – Záver

Prihlásení účastníci dostanú aj písomne vypracované kázňové prípravky od 1. adventnej nedele po Zjavenie Krista Pána od farárov a faráriek VD.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť tajomníkovi biskupa VD Mgr. Marekovi Cingeľovi na e – mail: tajomnik@vdecav.sk alebo telefonicky: 0908/368889 s uvedením svojho e – mailu.

Link na online kázňové prípravky bude zaslaný každému záujemcovi v dostatočnom predstihu pred ich konaním.

Uzávierka prihlášok na kázňové prípravky je 20. 11. 2020.

Veríme, že využijete našu ponuku k adventnej a vianočnej kazateľskej inšpirácii.

Tešíme sa na Vás.

S Božím pokojom ostáva

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD)

Mgr. Marek Cingeľ (tajomník biskupa VD)