Voľba nového generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Kandidačná porada na svojom zasadnutí v Trenčianskych Tepliciach 2. júla 2021 odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku dvoch kandidátov:

  1. Mariána Damankoša, dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
  2. Ivana Trepáča, dozorcu Turčianskeho seniorátu.

Podporu kandidačnej porady nezískal Imrich Lukáč.

Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnia v priebehu troch nedieľ – 25. júl, 1. august., 8. august 2021.