Stretnutie biskupa VD s primátorom Košíc

V historickej radnici v Košiciach prijal pán primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a námestníčka primátora Lucia Gurbáľová biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Petra Mihoča, predsedu Školského výboru ECAV Miroslava Čurlíka a predsedu Školského výboru VD ECAV a zároveň farára Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice Dušana Havrilu.

Témou stretnutia bola spolupráca v oblasti školstva, komunitných a ekumenických vzťahov v meste Košice. Zúčastnení sa zhodli na veľmi dobrej úrovni spolupráce mesta Košice s Evanjelickým gymnáziom Jana Amosa Komenského v Košiciach a Cirkevným zborom ECAV Košice.

Brat biskup pozval pána primátora na návštevu Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach a Biskupského úradu VD v Prešove.