Videopovzbudenia od pondelka do soboty

Bratia a sestry, mediálny výbor pripravuje pre všetkých záujemcov od 1. júna 2020 denné videozamyslenia. Každé ráno nájdete na kanály http://www.youtube.com/c/ECAVsvami nové videozamyslenie od niektorého z našich evanjelických farárov či farárok. Pokračujeme tak v projekte, ktorý sa začal v Novohradskom senioráte. 

Ak si aj vy radi vypočujete čítanie z Božieho Slova, zamyslenie, modlitbu a pieseň, pozývame vás kliknúť na tlačidlo ODOBERAŤ a YouTube vám pripomenie každé nové video, ktoré pridáme. 

A potom už stačí len kliknúť na ktorékoľvek video a započúvať sa do Božieho Slova a výkladu našich farárov.

Nedá mi nespomenúť a nepoďakovať všetkým ochotným spolupracovníkom. Či už z radov farárov/faráriek, alebo spomedzi kantorov/kantoriek, ale aj technikov a ďalších, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu. Nie je jednoduché zapojiť sa do ďalšieho projektu a prijať na svoje plecia ďalšie povinnosti. Ale ak ide o zvesť Božieho Slova, všetci oslovení povedali Pánu Bohu svoje ÁNO- nahlas a zreteľne. Bez váhania, ale tiež v pokore a s túžbou odovzdať posolstvo Ducha Svätého veriacim aj neveriacim. 

Keďže videozamyslenia šírime v otvorenom priestore internetu, veríme, že sa dostanú aj k hľadajúcim, váhajúcim alebo neveriacim. Projekt denných videozamyslení je teda určený pre širokú spoločnosť a pre každého, kto rozumie slovenskému jazyku. Často nám píšu aj Slováci žijúci v zahraničí, pre ktorých je kontakt s domovom veľmi vzácny. Ozývajú sa aj kresťania iných vierovyznaní, ktorí sa započúvajú do výkladu Božieho Slova, alebo ich osloví niektorá pieseň, ktorá je v závere každého videozamyslenia. Veríme, že Duch Svätý si TOTO svoje dielo použije na budovanie svojho kráľovstva na zemi a v duchu Matúšovho evanjelia 10, 7: „Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské,“ sa za to aj modlíme. 

Do spolupráce pozývame aj vás ostatných: bratia a sestry. Vaše modlitby, ale aj hodnotenia alebo akákoľvek spätná väzba sú pre každého zúčastneného veľkým povzbudením. Nikto z nás nekoná svoju službu pre svetskú slávu, ale ak vnímame, že pre publikum- teda pre vás, sú ranné zamyslenia obohatením alebo povzbudením, naša služba dostáva väčší zmysel.

A ak máte možnosť podporiť projekt aj finančne, povzbudzujeme vás k darcovstvu.  

Využitie financií:
– náklady na prácu kameramanov, strih videa, úprava zvuku,
– prenájom techniky a softvéru,
– náklady spojené s cestovaním a presunom techniky,
– iné náklady s nahrávaním, prípravou a šírením biblických videozamyslení na internete.

Číslo účtu: SK 55 0200 0000 0013 6875 6257
Variabilný symbol: 663 080

“Ochotného darcu miluje Boh” 2. Kor. 9, 7