POZÝVAME

25. júna 1530 sa v nemeckom meste Augsburg odohrala jedna z najvýznamnejších udalostí svetového luteranizmu. Naši predkovia vo viere sa na najvyššej oficiálnej úrovni, na ríšskom sneme, otvorene priznali k učeniu reformácie Dr. Martina Luthera. Naše vierovyznanie aj naša cirkev od tých čias už 490 rokov nesie pomenovanie podľa tohto mesta.

Súčasťou radu prebiehajúcich osláv reformácie sú aj slávnostné Služby Božie, ktoré evanjelická cirkev pripravila na poslednú júnovú nedeľu v Bardejove. Toto mesto, nazývané aj uhorským Wittenbergom, nebolo za miesto konania slávnosti vybrané náhodou. Práve tu, v Bardejove, pôsobil jeden z najvýznamnejších reformátorov Uhorska, riaditeľ humanistického gymnázia Leonard Stöckel. Táto osobnosť našich cirkevných dejín je považovaná aj za autora prvého vierovyznania uhorských evanjelikov známeho pod názvom Confessio Pentapolitana.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Slávnostné služby Božie k výročiu Augsburského vierovyznania sa budú konať v chráme Božom v Bardejove v nedeľu 28. júna 2020 so začiatkom o 10.00. Súčasťou bohoslužieb okrem kázne brata generálneho biskupa Ivana Eľku bude aj prednáška profesora Ľ. Batku. Služby Božie budú v priamom prenose vysielané na 2. programe RTVS.

Spievať budeme piesne z Evanjelického spevníka: č. 190, 184, 521, verše 1.2.6, 263, Antifóna 68.

Srdečne pozývame do spoločenstva pri Božom slove v Bardejove.

 

Ján Velebír, Bardejov

Viac v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier č. 24-25/2020 a č. 26/2020