Záchrana vzácnych fresiek v Štítniku

Peniaze od Ministerstva kultúry na opravu strechy síce dostali, ale zvyšných päť percent sami dofinancovať nevedeli. Nebyť pomoci od občianskeho združenia, vzácne fresky v gotickom kostole v Štítniku by už ďalšie generácie možno nevideli.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Evanjelický gotický kostol v Štítniku pochádza z 13. storočia. Hoci ho postupne zveľaďovali a rozširovali, strecha začala zatekať. Stále, keď prichádzala búrka, sa farárka Janka Ilčisková modlila, aby nebola príliš silná a aby fresky nezamokli úplne. Ak by kostol zamokal pravidelne, už by sa ich zrejme vôbec nepodarilo zachrániť, postupne by začali odpadávať. Ohrozená bola aj najstaršia freska Jazdca na bielom koni s názvom Triumf smrti. Je datovaná asi do 1. polovice 14. storočia. V evanjelickom kostole sa nachádza tiež unikátne vyobrazenie stredovekých slobodných umení Septem artes liberales v kružniciach – v  okne južnej lode. Ide o jediné vyobrazenie týchto umení v sakrálnej stavbe na Slovensku. S peniazmi na novú strechu evanjelickému zboru pomohlo Ministerstvo kultúry, chýbalo však dofinancovať päť percent. Pozbierali, čo mali, no projekt zostal stále v ohrození pre 828 eur. Presne túto čiastku cirkevný zbor dostal od občianskeho združenia Gotická cesta. Suma zachránila oveľa viac, ako sa zdá. Odhaduje sa, že v chráme je 180 – 220 metrov štvorcových freskovej maľby. Niektoré fresky sú ešte stále zahalené rúškom tajomstva pod vápenatým náterom. „Všetky fresky, ktoré v tomto chráme môžeme vidieť, boli po prijatí reformácie na konci 16. st. a začiatkom 17 st. kompletne zatreté z teologických dôvodov a ich odkrývanie sa začalo začiatkom minulého storočia,“ uviedol pre TV Markíza sprievodca Adam Molnár. Farárka Janka Ilčisková nestráca nádej, že s pomocou turistov a Pána Boha sa aj tieto fresky podarí odhaliť a zachrániť.

Televízne noviny Markízy, utorok 9. júna

Reportáž redaktorov Mariána Ujházyho a Mareka Šilhavého

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zatiaľ ide len o prvú etapu celkovej rekonštrukcie strechy. Cirkevný zbor v Štítniku verí, že sa mu  podarí  získať finančné prostriedky z Ministerstva kultúry aj na pokračovanie opravy ďalších častí strechy, ktoré  sú už tiež vo veľmi zlom stave.