Veľkonočná kvapka krvi

Jeden odber krvi môže zachrániť až tri ľudské životy. Aj preto sa pred Veľkou nocou,   v stredu 5. apríla konalo dobročinné podujatie s názvom Veľkonočná kvapka krvi. Po dvoch rokoch pandémie mali dobrovoľníci opäť možnosť darovať krv v priestoroch Veľkej zasadačky Starého kolégia. Prišlo 30 darcov prevažne z radov študentov a pedagógov Evanjelickej spojenej školy v Prešove, zamestnancov Biskupského úradu Východného dištriktu a Evanjelického cirkevného zboru v Prešove. Odbery krvi zrealizovala Národná transfúzna služba SR. Medzi darcami bolo aj šesť prvodarcov, ktorí splnili náročné podmienky na odber. V priestoroch kolégia si mohli zakúpiť aj BIO kozmetické výrobky z produkcie študentskej firmy  Evanjelickej spojenej školy. Podujatie organizačne zastrešil Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo Východného dištriktu. Krv je stále nedostatkovým tovarom, preto verí, že sa podujatie podarí zopakovať aj na jeseň tohto roku – v termíne pred Pamiatkou reformácie alebo Dňom študentstva.

Viac v májovom vydaní mesačníka eVýchod.

FOTO – E. Mihočová©Východný dištrikt