Poverený minister školstva Ján Horecký

Poverený minister školstva Ján Horecký v utorok 14. marca 2023 na pôde Evanjelickej spojenej školy v Martine oznámil, že sa od septembra 2023 na Slovensku otvára ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU). Centrá sú súčasťou kurikulárnej reformy a ich cieľom je pomôcť učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania. Ich činnosť a zriadenie sú financované z plánu obnovy. Doposiaľ ich funguje v regiónoch Slovenska 16. Jedno z dvoch prvých pilotných RCPU bolo založené v roku 2021 práve v Martine. Pôsobí v ňom 7 mentorov aj z radov učiteľov martinskej Evanjelickej spojenej školy. Ich cieľom je pomáhať učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania v súvislosti s reformou školstva.

Zdroj: www.news.essmt.sk

Foto: Matej Borcovan

Viac o kurikulárnej reforme v ankete a rozhovore s riaditeľom ESŠ v Martine Jozefom Sopoligom v aprílovom vydaní mesačníka eVýchod.

Reportáž TV Turiec: