O návratoch k prvej Láske

Štatistiky hovoria, že v súčasnosti si takmer každý druhý človek prešiel jednou zo štyroch fáz syndrómu vyhorenia. Závažné ochorenie spôsobené chronickým stresom, pracovnou preťaženosťou a nedostatočnou regeneráciou psychických a telesných síl, postihuje najmä pomáhajúce profesie. Do tejto skupiny patria aj duchovní, ktorí si prednášku o úskaliach syndrómu vyhorenia vypočuli 24. marca na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii.

Po dvoch rokoch pandémie sa konala opäť prezenčne v priestoroch Dvorany Starého kolégia. Medzi 80 účastníkmi neboli len farári a farárky, ale aj dvaja emeritní biskupi a zahraničný hosť zo Sliezskej cirkvi evanjelickej. Konferenciu biblickým zamyslením otvoril senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Martin Chalupka, piesne hrou na klavír sprevádzal konsenior Ľuboš Kubačka.

O syndróme vyhorenia, a to aj na základe vlastnej skúsenosti, prednášal psychológ Karol Kováč, zakladateľ Inštitútu stresu a tiež člen evanjelického cirkevného zboru v Trnave. Lektor poukázal na symptómy, ktoré vyhorený človek vykazuje, analýze podrobil štyri etapy psycho-somatického ochorenia, ale ozrejmil aj konkrétne spôsoby ako chronickému vyčerpaniu preventívne predchádzať. Účastníkov konferencie okrem iného zaujímalo, či je vyhorenie nezvratný stav alebo je možné jeho následky účinne odstraňovať. Psychológ v diskusii zvlášť vyzdvihol dobré medziľudské vzťahy, ktoré sú kľúčové pre vnútorný pokoj a vyrovnanosť človeka. Odporučil vyvarovať sa toxických vzťahov, ktoré sa podpisujú na fyzickom aj psychickom zdraví človeka, a naopak, vyhľadávať vzťahy harmonické.

Hlavnú prednášku doplnili tri koreferáty: Návrat k Bohu – formou osobného svedectva (Ján Velebír – CZ Myjava), Cirkevný zbor ako motivácia k službe (Katarína Hudáková – konseniorka LOS) a ECAV – priestor spoločnej služby (Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu). Zámerom koreferátov bolo poukázať na faktory, ktoré môžu farára/rku v službe demotivovať alebo, naopak, motivovať a opätovne vracať k „prvej Láske“ – k zápalu pre povolanie, ktorému zasvätili svoj život.

Diskusiu moderoval a Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu organizačne zastrešil Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD.

E. Mihočová

FOTO: E. Mihočová©Východný dištrikt  

Viac o Syndróme vyhorenia v rozhovore s psychológom Karolom Kováčom  a návratoch „k prvej Láske“ v aprílovom vydaní mesačníka eVýchod.