Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov si 31. marca prevzalo ocenenie za mimoriadne výsledky desať pedagógov z evanjelických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu. Program začal Službami Božími v priestoroch evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši. Dištriktuálny biskup Peter Mihoč v kázni na príklade biblického Jozefa (1M 41,38-40) poukázal na to, aké sú základné kritériá dobrého učiteľa a čo ho charakterizuje. Pedagógov a riaditeľov povzbudil, aby neprestali snívať a nestrácali víziu pre svojich žiakov a školy, aby pôsobili pod autoritou Božieho slova a aby rozlišovali medzi vzdelaním a múdrosťou, ktorá pramení z bázne pred Bohom. V rámci bohoslužieb piesňou a modlitbou vystúpili žiačky mikulášskej školy.

Program pokračoval slávnostným aktom udeľovania ocenení desiatim učiteľkám z piatich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu. Po dvoch rokoch pandémie sa podujatie konalo opäť prezenčným spôsobom v reprezentatívnych priestoroch Galérie P. M. Bohúňa. Za hosťujúcu Evanjelickú spojenú školu v L. Mikuláši sa účastníkom prihovorila riaditeľka Jana Chaloupková a za dištriktuálny Školský výbor jeho predsedníčka Jana Bosáková. Program obohatili hudobno-poetické vstupy žiakov mikulášskej školy. Samotný akt odovzdávania ocenení vybraným pedagógom uskutočnil biskup VD Peter Mihoč a školský tajomník VD ECAV Miroslav Čurlík, ktorý  podotkol, že „vďaka patrí všetkým, ktorí učia, vzdelávajú a tvoria evanjelické školstvo už 30 rokov“.

E. Mihočová

FOTO: E. Mihočová©Východný dištrikt

Video: Miloslav Gdovin

Viac o ocenených pedagógoch pri príležitosti Dňa učiteľov v Evanjelickom posli spod Tatier 9/2023