Prezentácia faksimile prvej Slovenskej štylistiky

Spolok Martina Rázusa v spolupráci so združením Ars ante portas, cirkevným zborom ECAV Liptovská Porúbka a obcou Liptovská Porúbka pozývajú na prezentáciu faksimile prvej Slovenskej štylistiky (*1921) autora Ľudovíta Šenšela (1888) v sobotu 15. apríla 2023 o 16. hodine v evanjelickom kostole (*1918) v Liptovskej Porúbke. Podujatie obohatí koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov s dirigentom, profesorom Štefanom Sedlickým. Pozdravné príhovory na cestu tejto vzácnej publikácii čitateľom, najmä farárom, učiteľom, novinárom, redaktorom, moderátorom pošlú

·        Peter Gärtner – riaditeľ vydavateľstva Tranoscius, ktoré jubilant úspešne viedol v rokoch 1930 – 1948 a ktorého 125. výročie založenia si tohto roku s úctou pripomína evanjelická cirkev a celé kultúrne Slovensko. Šenšel bol už od roku 1924 duchovným správcom Tranoscia; ·        Matúš Stáňa – zástupca riaditeľa Hodžovho gymnázia v Liptovskom Mikuláši, v ktorom Šenšel pôsobil v rokoch 1919 – 1930 ako „smluvný profesor“ slovenčiny a latinčiny a v roku 1921 napísal pre študentov školy priekopnícku prácu Slovenská štylistika; ·        Ladislav Sabolčák – predseda Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorý si uctí kolegu-učiteľa vystúpením; ·        Michal Belanji – zborový farár v Liptovskej Porúbke, kde Ľudovít Šenšel pôsobil  v rokoch 1914 – 1956, z toho v rokoch 1930 – 1952 aj ako liptovský senior.

Záujemcovia si môžu kúpiť faksimile prvej Slovenskej štylistiky za symbolickú sumu 9 eur, toľko totiž (pravda v korunách) stála publikácia v roku 1921.

 FOTOgaléria:https://www.razus.sk/novinky/pozvanka-na-prezentaciu-faksimile-prvej-slovenskej-stylistiky-autora-ludovita-sensela/