Väzenie s kľúčom zvnútra

V nedeľu 3. marca v Dvorane Starého kolégia prednášala Kateřina Lachmanová – známa česká teologička, psychologička a autorka viacerých kníh z oblasti spirituality.

V rámci Pôstneho večera pre širokú ekumenickú verejnosť priblížila Kríž ako strom života, ktorý nie je len symbolom bolesti a utrpenia, ale aj nečakanej radosti a dobrých správ. Večer hudobne sprevádzala KVD – Kapela Východného dištriktu. V závere mali účastníci možnosť kúpiť si knihy Kateřiny Lachmanovej s osobným venovaním a podpisom.

 

V pondelok 4. marca prednášala v Dvorane na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii pre 76 farárov a teológov Východného dištriktu o (ne)odpustení. Prednáška Väzenie s kľúčom zvnútra vychádza z jej rovnomennej knižnej prvotiny, ktorá má už štyri vydania a oslovuje čitateľov ďaleko za hranicami Českej republiky, ale aj naprieč rôznymi kresťanskými konfesiami.

 

Okrem písania sa teologička venuje prednáškovej činnosti a vedeniu duchovných cvičení. Tri roky strávila na misijnej škole pre laických katolíckych misionárov na Malte. Doktorát z teológie so špecializáciou na spirituálnu teológiu a teologickú antropológiu obhájila na Pápežskom inštitúte Teresianum v roku 2003 a licenciát z psychológie získala na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Niekoľko rokov pracovala ako šéfredaktorka českého Karmelitánského nakladatelství. Prednáša aj na známom hudobnom kresťanskom festivale UNITED. V roku 2024 vyšla jej najnovšia kniha – Dve tváre lenivosti.

 

Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu (DPK) v Dvorane Starého kolégia otvoril biblický úvod Petra Mihoča, biskupa Východného dištriktu; uzavrela ju diskusia na aktuálne témy, súvisiace s hospodárením a cirkevno-zborovou agendou. Piesne hrou na klavír sprevádzal Ľuboš Kubačka, farár a konsenior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. V rámci programu aktuálnu ponuku seminárov a prednášok predstavilo Edukačno-misijné centrum ECAV. Program Pôstneho večera ako aj DPK organizačne zabezpečil Marek Cingeľ, tajomník BÚ VD.

 

Viac v májovom vydaní mesačníka eVýchod

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt