Rozhovor s farárom Michalom Tekely

Milí priaznivci Evanjelického posla spod Tatier! Do vašej pozornosti dávame nové číslo, ktoré práve vychádza a spolu s ním nová séria Biblického štúdia o prorokovi Eliášovi z pera farára Libora Bednára. V Stĺpčeku biskupa sa tentoraz prihovára Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu. Rozhovor predstavuje zákulisie služby farára Michala Tekely v cirkevnom zbore Liptovská Kokava, ktorý si pripomenul 95. výročie Pamiatky posvätenia chrámu. Pokračuje Kurz viery, tentoraz o Pánovi Ježišovi ako trpiteľovi. Tento Ježišov portrét nás približuje k Veľkej noci. V pôstnom období nás povzbudzujú aj ďalšie texty Do srdca a mysle. V historickom portréte sa dozviete, koho označujeme za Štefánika v sukni. Príbeh tejto vzácnej osobnosti našich dejín vás určite zaujme. Veľmi obľúbeným čítaním sú aj recenzie filmov či biblický pohľad na tvorbu rôznych svetových umelcov – obe tieto rubriky nájdete aj v tomto novom čísle.

Súčasne s Poslom vychádza aj prvé dvojčíslo Cirkevných listov. Pre deti redakcia pripravila upútavku na marcové číslo detského časopisu Dúha. Bez verných čitateľov Evanjelického posla spod Tatier, Dúhy či Cirkevných listov by tieto periodiká nemali zmysel, preto sme vďační za každého čitateľa, predplatiteľa a podporovateľa. Dávame do vašej pozornosti Tlačový fond Tranoscia, kde môžete podporiť jeho vydavateľskú činnosť – IBAN: SK39 1111 0000 0066 0564 7031 (do poznámky prosím uveďte: tlacovy fond, a ak chcete podporiť priamo tvorbu Evanjelického posla spod Tatier, uveďte aj variabilný symbol: 413).