Posledná rozlúčka s Hildegardou Fričovskou

Oznamujeme, že si Pán života a smrti povolal k sebe dňa 15. 2. 2024 sestru Hildegardu Fričovskú rod. Blahovú v požehnanom veku života 87 rokov. Sestra Hildegarda Fričovská bola vdovou po nebohom bratovi farárovi Ladislavovi Fričovskom.

Posledná rozlúčka sa bude konať v sobotu 17. 2. 2024 o 11:00 hod. v ev. a. v. kostole v Obišovciach.