V pondelok 8. 2. začína Národný týždeň manželstva 2021

Ciele a zámer Týždňa manželstva

Národný týždeň manželstva (NTM) je priateľská a pozitívna iniciatíva, ktorá povzbudzujúcim a moderným spôsobom pripomína zásady a hodnoty, na ktorých stojí celá spoločnosť. NTM je súčasťou medzinárodného združenia The Marriage Week International, avšak na Slovensku (podobne ako v každej ďalšej členskej krajine) funguje ako autonómny projekt. Vo vysokom životnom tempe súčasnosti je v spleti urgentných záležitostí ľahké zabudnúť na tie, ktoré sú pre život a osobnostnú stabilitu jednotlivca, kľúčové. Dobré rodinné zázemie tu určite zohráva nezanedbateľnú úlohu. Pričom dobrá rodina má základ v dobre fungujúcom vzťahu jej zakladateľov – manželských partnerov. Týždeň manželstva sa snaží upriamiť pozornosť na dôležitosť udržiavania a prehlbovania vzťahu medzi partnermi. NTM pripomína túto naliehavú potrebu všetkým, ktorí sú vo vzťahu a vyzýva venovať (zvýšenú) pozornosť svojmu manželskému partnerovi – pre začiatok aspoň jeden týždeň v roku. Ideálne obojstranne, ale počíta sa, aj ak s tým začne iba jeden z partnerov. NTM k tomu ponúka množstvo inšpirácií a podnetov.

Bezpečne v manželstve – téma NTM 2021

Covid priniesol so sebou mnoho neistoty a ohrozenia na rôznych úrovniach a téma bezpečia sa stala vysoko aktuálnou pre väčšinu z nás. Podobne ako v bežnom živote, rovnako v manželstve túžime po bezpečí. Aj preto sa organizátori rozhodli aktuálny ročník zamerať práve na to, čo v manželstve bezpečie vytvára a takisto čo ho ohrozuje. NTM v spolupráci so svojimi partnermi ponúka nielen vyjadrenia odborníkov na tieto témy, ale aj množstvo praktických rád a tipov čo robiť, aby sme sa vyhli vzťah ohrozujúcim faktorom a ako posilniť oblasti, ktoré na vzťah pôsobia stmeľujúco. Aj dobrý a zdravý vzťah môže byť ešte lepší a zdravší, keď sa oň staráme.

Záchranné koleso symbolom kampane

Manželstvo je ako plavba – nie vždy iba pokojnými vodami – do vysnívaného prístavu. Preto záchranné koleso je celkom príznačným vizuálnym zobrazením korešpondujúcim s témou 11. ročníka NTM na Slovensku. Záchranné koleso symbolizuje pomoc v situácii, keď sa vzťah začne potápať. Je tu preto, aby bolo použité, keď je to potrebné. Môže však byť tiež symbolom možného ohrozenia a povzbudiť k opatrnosti či prezieravosti počas spoločnej plavby. Posolstvo, že manželstvo môže byť bezpečným miestom vo svete plnom nebezpečenstiev, vyjadruje aj grafika tematickej nálepky v ponuke NTM.

Bezpečie vs ohrozenie vo vzťahu

Exkluzívne pre NTM prispel článkom o bezpečí v manželstve riaditeľ výskumu Marriage Foundation zo Spojeného kráľovstva, Harry Benson, z ktorého citujeme: „Neexistuje absolútna záruka bezpečia. Veľa počúvame o násilníckych „manželoch“. Pravdou však je, že vydaté ženy v priemere zažívajú fyzické násilie v menšej miere ako akákoľvek iná skupina. Každoročný Britský prieskum o kriminalite (British Crime Survey) je prieskum, ktorého sa zúčastňuje približne 25 000 dospelých vo veku 16 – 74 rokov. Osoby v manželstve – muži aj ženy – opakovane uvádzajú, že v predošlom roku zažívali násilie od partnera alebo dokonca akýkoľvek druh násilia v menšej miere ako ostatní. Celkovo asi 2% osôb v manželstve zažívajú týranie partnerom a 3% zažívajú nejakú formu násilia. No páry žijúce v spoločnej domácnosti čelia dvojnásobnému nebezpečenstvu, slobodní trojnásobnému a tí, ktorí žijú oddelene až päťnásobnému. Napriek tomu, že údaje sa vzťahujú rovnako na mužov aj ženy, v každej kategórii ženy zvyčajne čelia dvakrát vyššiemu riziku ako muži.“ Celý článok nájdete na: https://www.ntm.sk/clanky/

Týždeň manželstva virtuálne

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa aktivity NTM 2021 presúvajú viac do online priestoru, čo môže byť výhodou pre manželské dvojice, ktoré si budú chcieť usporiadať „privátny“ manželský týždeň vo svojej obývačke. Pripravený obsah aktivít „NTM doma“ organizátori zverejnia na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach pár dní pred začiatkom Týždňa manželstva. Zaujímavé odkazy zo strany osobností/odborníkov a partnerov NTM je možné na webe NTM nájsť už teraz (napr. interview s epidemiológom prof. Vladimírom Krčmérym o epidémiách v súvislosti s manželstvom; alebo projekt z dielne Tlakový hrniec – súbor niekoľkých videí s psychológmi a vzťahovými poradcami na tému toxicity vo vzťahoch, …)

Termín NTM

NTM začína už o 2 týždne. Prebehne už tradične vo valentínskom týždni od pondelka do nedele; tento rok je to v termíne 8. – 14. februára 2021. Viac informácií o Národnom týždni manželstva nájdete na www.ntm.sk.