POZVÁNKA: Online kázňové prípravky k pôstu a Veľkej Noci 2021

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku v Prešove a Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene srdečne pozýva kazateľov slova Božieho na spoločné ONLINE KÁZŇOVÉ PRÍPRAVKY k pôstu a Veľkej Noci 2021, ktoré sa budú konať
15. februára 2021 (pondelok) o 9:30h.

PROGRAM online kázňových prípraviek:
9.30 – Privítanie a informácia o programe kázňových prípraviek
9.35 – Biblický úvod biskupa ZD J. Hroboňa
9.50 – Prednáška „Obeť v kontexte Písma a Symbolických kníh“ (prof. ThDr. Juraj Bándy)
+ diskusia
11.00 – Prestávka
11.15 – Prednáška „Evanjelium o vzkriesení formuje misijnú vieru“ (prof. ThDr. Július Filo)
+ diskusia
12.25 – Záverečné slovo biskupa VD P. Mihoča
12.40 – Záver.

Prihlásení účastníci dostanú aj písomne vypracované kázňové prípravky od 1. pôstnej nedele po 2. slávnosť veľkonočnú na tému „Na ceste k zmiereniu“ na základe biblických textov zo starocirkevných introitov na daný sviatok, vypracované ordinovanými ECAV na Slovensku.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť tajomníkovi biskupa VD Mgr. Marekovi Cingeľovi na e – mail: tajomnik@vdecav.sk alebo telefonicky: 0908/368 889 s uvedením svojho e – mailu.

Link na online kázňové prípravky bude zaslaný každému záujemcovi v dostatočnom predstihu pred ich konaním.

Uzávierka prihlášok na kázňové prípravky je 12. 2. 2021.

Veríme, že využijete našu ponuku k pôstnej a veľkonočnej kazateľskej inšpirácii.


Tešíme sa na Vás.