Zomrel zborový dozorca CZ Chyžné Ondrej Málik

V zármutku, ale s nádejou vzkriesenia oznamujeme, že dňa 22. januára 2021 vo veku 74 rokov odišiel z tejto časnosti manžel, otec, starý a prastarý otec, príbuzný a dozorca Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Chyžné ONDREJ MÁLIK.

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku vyslovuje pozostalej rodine úprimnú sústrasť a ďakuje Pánovi cirkvi za vernú službu nášho zosnulého a všetko čo mohol z Božej milosti vykonať v chyžnianskom cirkevnom zbore.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 24. januára 2020 o 13.00 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom Chyžné v kruhu najbližšej rodiny.

Zarmútená rodina a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Chyžné

„Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.“ (Fil 1,21)