V Hlinnom rekonštruovali exteriér kostola

V Hlinnom, filiálke cirkevného zboru Soľ, sa v nedeľu 13. novembra 2022 konali ďakovné Služby Božie – za úspešné zavŕšenie rekonštrukčných prác na exteriéri kostola v uplynulom roku. Opravu sa podarilo zrealizovať v celkovej hodnote 6 400 €. Evanjelický kostol v Hlinnom patrí medzi najmladšie sakrálne stavby – postavili ho pred 21 rokmi podľa projektu architekta Mariána Ferja.

Hoci má filiálka Hlinné iba 121 členov a obmedzený finančný rozpočet, opravu exteriéru kostola dokázala finančne zvládnuť. Ako podotkla zborová farárka Zuzana Kubačková, cirkevný zbor za týmto účelom nerobil žiadnu špeciálnu zbierku. Rekonštrukčné práce významnou finančnou čiastkou podporil Obecný úrad Hlinné (3 000 €), preto sa na ďakovných Službách Božích osobne zúčastnila starostka obce Milena Naštová Hladová.

Na kostole boli zrealizované tieto práce:

  • Oprava fasády na veži a kostole, maľovanie okien a dverí, i podhľadov strechy vykonala firma VAM DECOR – Marek Varchol v celkovej sume 4 200 €.
  • Vysokozdvižnú plošinu na opravu fasády cirkevnému zboru bezplatne poskytol Obecný úrad v Soli.
  • Náter strechy veže a chrámovej lode zrealizovala firma Peter Bačišin – Profikovo za 2 200 €.

Účastníkov bohoslužieb, domácich viery aj hostí, v mene predsedníctva zboru privítala dozorkyňa Viera Ďorďovičová slovami Žalmu 84: „Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália.“ Služby Božie na 22. nedeľu po sv. Trojici hrou na organ sprevádzala Rebeka Kubačková, hrou na zobcovú flautu Lea Kubačková. Kazateľ Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV ocenil príkladnú starostlivosť evanjelikov v Hlinnom o svoj chrám, čo nie je všade samozrejmosťou. Zároveň pripomenul, že „najkrajšia ozdoba nie je vonkajšia, ale Boží ľudí, ktorý má svoje miesto vo vnútri chrámu“. Poprial aj kostolu v Hlinnom, aby „nikdy nezíval prázdnotou a stal sa kabátom, ktorý zahreje uprostred chladu dnešnej doby“.

Program obohatila sólová pieseň Nely Krištovej. Pred správou o priebehu rekonštrukcie kostola vystúpil spevokol pod dirigentskou taktovkou zborového farára a konseniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Ľuboša Kubačku. Farárka Zuzana Kubačková na záver dodala: „Pán Boh vždy požehná každé dobré snaženia a úsilia a je to dôkazom Jeho lásky, milosti a starostlivosti nielen o jednotlivcov, ale i spoločenstvo cirkvi – cirkevného zboru. Chceme spolu vyznať: vďaka Pánu Bohu za to.“

Služby Božie boli vysielané cez live stream a ich záznam je dostupný na Youtube kanáli cirkevného zboru Soľ.

E. Mihočová

Foto – Nina Mihočová