Rozhovor s misionárom Steinom v najnovšom vydaní Posla

V novom čísle Evanjelického posla spod Tatier vám prinášame rozhovor s americkým misionárom Bevanom Steinom, koordinátorom humanitárnej pomoci ECAV pre Ukrajinu. Pozývame vás aj k biblickému štúdiu Libora Bednára, šéfredaktora knižnej redakcie Tranoscia a na kurz viery Ivana Lukáča, kaplána v bratislavskej Dúbravke. Predstavujeme pripravovanú knihu Tranoscia od Antona Pižurného: Povesti a legendy, Naše korene sú našou korunou. Ponúkame tiež pohľad do života cirkvi nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Nechýba pohľad do histórie s presahom do súčasnosti – o deťoch a potomkoch Martina Luthera – z pera historičky Vlasty Okoličányovej z Kežmarku. Nechýbajú verše básní ani domáce pobožnosti. SEM na svojej tradične dvojstrane predstavuje formou rozhovoru kapelu Till I Get Home. Pozývame tiež na kávu s maliarom van Goghom, synom farára holandskej reformovanej cirkvi.

Veríme, že si z ponuky nového čísla Posla vyberiete aj vy.