Ukrajinský biskup Schwarz o situácii na Ukrajine

Ukrajinský biskup Schwarz: „Poskytnite úkryt utečencom. Hovorte o hriechu vojny a nie o fiktívnom mieri.“

(LWI) – Luteráni na Ukrajine pevne stoja proti ruskej invázii a poskytujú podporu ľuďom v krajine. Vyzývajú cirkvi v Európe, aby prichýlili utečencov z Ukrajiny, vystupovali proti vojne a poskytovali podporu vo forme základných a zdravotníckych potrieb. Poľský novinár a redaktor Dariusz Bruncz sa rozprával s biskupom Pavlom Schwarzom z Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi na Ukrajine.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Brat biskup, kde si teraz?

Zostávam neďaleko Charkova. Vrátil som sa z mesta, len čo som zabezpečil manželku a deti u mojich príbuzných. Do Charkova som sa nemohol vrátiť, pretože mesto je pod útokom ruských síl.

Aká je situácia vašej cirkvi?

Naše zbory sú v rôznej situácii. V Charkove, kde som aj pastorom miestneho zboru, niektorí ľudia z mesta odišli, ale väčšina z nich zostala v aktívnej vojnovej zóne. Ruské jednotky nás obkľúčili zo všetkých strán a ich tanky postupujú na Berdjansk. Na niektorých miestach je ešte relatívne pokoj, no najviac nás znepokojuje fakt, že väčšina našich zborov je vo východnej a južnej časti krajiny, kde sa odohrávajú ťažké boje. Väčšina nášho spoločenstva  zostala vo svojich mestách a dedinách. Niektorí nemôžu utiecť, pretože sa musia starať o členov svojich rodín, ktorí nie sú schopní absolvovať dlhú cestu. Čo môžeme urobiť, je udržiavať naše kontakty, modliť sa a koordinovať humanitárnu pomoc.

Máte nejaké informácie o obetiach z vašej cirkvi alebo o zničenom cirkevnom majetku?

Našťastie ešte nie. V prvý deň invázie tu vypukla panika, ale teraz je situácia stabilizovaná. Medzitým sa väčšina upokojila, ak sa o pokoji v takejto situácii vôbec dá hovoriť.

Charkov sa nachádza neďaleko od ruských hraníc a väčšina ľudí, ktorí tam žijú, hovorí po rusky. Aká je tam teraz atmosféra?

No, existujú rôzne názory na túto vec, ale tentoraz tu Rusko – mierne povedané – nemá toľko priateľov ako predtým. Samozrejme, veľa ľudí má alebo malo veľa vzájomných kontaktov, ale ťažko hovoriť o „priateľstve“, ktoré sa spája s trajektóriou balistických zbraní, bombardovania a ťažkej streľby. Tento príval hrubej agresie prinútil ľudí zmeniť pohľad a zároveň posilnil solidaritu v ukrajinskej spoločnosti v boji za svoju krajinu.

Čo môžu robiť luteránske cirkvi v Európe? Ako môžeme pomôcť?

Poskytnite útočisko utečencom z vojnových oblastí, poskytnite pastoračnú starostlivosť, modlite sa a hovorte o hriechu vojny a nie o zdanlivom mieri, ako keby zodpovednosť za túto inváziu bola na oboch stranách. Potrebujeme finančnú podporu na potraviny, zdravotnícke a hygienické výrobky a na vybavenie núdzového ubytovania.

Dostali ste nejaké signály od ruských luteránov?

Takmer žiadne, iba súkromné. Boli to väčšinou prejavy sústrasti a uistenia, že sa za nás modlia. Ruskí luteráni nemôžu verejne povedať, čo si myslia, inak by im hrozilo trestné stíhanie. Pravdepodobne väčšina z tých, ktorí mlčia, je pod vplyvom propagandy režimu.

Čo budeš robiť v najbližších hodinách a dňoch?

Bežné veci. Idem sa rozprávať so svojimi ľuďmi a pokúsim sa ich utešiť, modliť sa s nimi a v prípade potreby pomôcť s prepravou jedla pre ľudí v Charkove. Musím navštíviť veľa domácností. S väčšinou členov môjho zboru sme v kontakte prostredníctvom siete nášho staršovstva. Urobím všetko pre to, aby som zostal v kontakte s ostatnými zbormi v krajine a s našimi sesterskými cirkvami v zahraničí. Stručne povedané: normálne veci. Jednoducho chcem pomôcť, ako len môžem.

Dariusz Bruncz

Profil: Dariusz Bruncz je poľský luteránsky novinár, akademický pedagóg a redaktor webovej stránky ekumenizm.pl. Rozhovor bol prvýkrát publikovaný v poľštine.

Preklad: E. Mihočová

Zdroj: https://www.lutheranworld.org/news/ukrainian-bishop-shvarts-give-shelter-refugees

FOTO: Jerzy Samiec (vľavo), biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku a Pavol Schwarz, biskup Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi na Ukrajine. Poľský biskup Samiec vyzval farnosti, aby otvorili svoje brány a privítali utečencov z Ukrajiny. (Foto: Dariusz Bruncz)