VD ECAV hľadá ubytovacie kapacity pre pomoc utečencom z Ukrajiny

Udalosti posledných dvoch dní radikálne zmenili pomery nielen na Ukrajine, v Európe, ale možno povedať geopoliticky aj v celom svete. Prekročenie ukrajinských hraníc, agresívna vojenská intervencia strategických miest je jasným svedectvom prekročenia všetkých hraníc ľudskosti, morálnych hodnôt, pravdy a spravodlivosti. Dlhé mesiace klamstiev, poloprávd, prázdnych diplomatických gest sa pretavili do agresie nevídaných rozmerov, aké sme v európskom priestore nezažili od druhej svetovej vojny. 

Verím, že dnes už nemusíme nikoho v evanjelických kruhoch presviedčať o klamstvách ruskej propagandy. Európsky priestor sa zázračne zjednotil v pohľade na agresiu Ruska a odsúdil ju vo svojej podstate ako zlo páchané na ľudských životoch, ako zločin proti mieru. Je veľmi dôležité v týchto časoch, aby sme ako duchovní, aj tí, ktorí vedieme mladú generáciu, vedeli jasne a rázne ľuďom pomôcť rozlišovať, kde je dobro a kde zlo. Aj keď v živote nič nie je úplne čiernobiele, predsa Božie slovo nás jasne učí rozlišovať na základe ovocia, čo je dobré a čo zlé.

Evanjelickí duchovní v minulom storočí sa zapojením do SNP hodnotovo a prakticky, s nasadením vlastného života dokázali postaviť proti fašizmu a týmto jeho konanie jasne a prezieravo odsúdili. Je veľmi dôležité, aby sme aj my dnes dokázali v pravde a zodpovednosti pred Pánom cirkvi pomenovať veci v pravde a nerelativizovať ich obsah. Nepodľahnime ani propagande niektorých opozičných strán, ktoré tancujú na hrane poloprávd a lží a ktorých medze a spravodlivosti sú vytýčené kauzami korupcie a dokonca aj vraždy. 

Ukrajina mobilizuje svoje obyvateľstvo a povoláva do boja všetkých bojaschopných. V tomto konflikte ostáva zatiaľ sama. Toto však nie je rusko-americký konflikt – zrodil sa z presvedčenia, že Ukrajina nemá právo na vlastnú existenciu. Vlk sa zahryzol baránkovi priamo do krku. „A ľud stál a díval sa…“ 

Milí bratia a milé sestry, skutočnosť, že Ukrajina potrebuje pomoc, je nám známa a jasná. Dnes ako „sused“ nemôžeme stáť bokom, ale potrebujeme prejaviť konkrétnu pomoc. Nikto nevie odhadnúť dĺžku trvania celého konfliktu, teda ani trvanie potreby pomoci  pre tých, ktorí opúšťajú domovy a utekajú za naše hranice do bezpečia. 

Východný dištrikt je pre mnohých vstupnou bránou, za ktorou potrebujú podať pomocú ruku. Na základe intervencie Ekumenickej pastoračnej služby (EPS) Ozbrojených síl a zborov SR by sme potrebovali zistiť, aké sú ubytovacie kapacity v cirkevných zboroch VD, ktoré by sme dokázali ako cirkev poskytnúť ľuďom utekajúcim z vojnových oblastí. Humanitárna pomoc bude ešte presnejšie definovaná zo strany EPS, ministerstiev obrany a vnútra SR (poskytnutie vybavenia na spanie, či hygienické balíčky). Budem vďačný za vašu promptnú spätnú väzbu. 

Zároveň vás chcem poprosiť, aby ste v rámci nedeľných bohoslužieb do príhovorných modlitieb zahrnuli rodiny obetí ukrajinských vojakov alebo civilistov – všetkých, ktorí sa ocitli v strachu a neistote, bez pomoci a v zúfalstve. Nech nás modlitba spája ako cirkev  s celým trpiacim ukrajinským ľuďom. 

Prajem vám v Božom pokoji a ochrane prežitý deň – dary, ktoré dnes už nie sú samozrejmosťou. 

Peter Mihoč (biskup VD ECAV)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na výzvu brata VD biskupa už zareagovali viaceré cirkevné zbory, diakonické a misijné organizácie, ktoré majú ubytovacie možnosti (zborové domy, ubytovne, misijné centrá), ale aj ostatné cirkevné zbory, ktoré majú zborové miestnosti. Aktuálne je k dispozícii už 400 lôžok v rámci Východného dištriktu pre utečencov z Ukrajiny. Ďakujeme za prejavenú ochotu pomôcť núdznym a trpiacim bratom a sestrám z vojnou zmietanej Ukrajiny.