Farár Igor Šemihon: „Prosím, modlite sa za nás.“

„Drahí bratia a sestry, drahí priatelia! V týchto dňoch dostávame telefonáty a správy z iných krajín. Starostliví ľudia sa pýtajú, ako sa veci majú po útoku Ruska na Ukrajinu. Či žijeme a kde sme? So zborom „Svätého Martina“ v Kyjeve a charitatívnou organizáciou „Dom milosrdenstva Kyjev“ sa veci majú takto: Všetci sme v Kyjeve a v regióne, kde sa konajú nepriateľské akcie. Ruskí okupanti po celé tie dni vykonávajú pravidelné ostreľovanie a letecké útoky na našu krajinu. Dnes 26. februára 2022 sme všetci nažive. Dva operačné útulky „Domova milosrdenstva“ sú zásobené tým najnutnejším iba na týždeň. Je v nich 25 starších a zdravotne postihnutých ľudí. Hostili sme niekoľko rodín utečencov v ich súkromných domovoch. Neustále sme medzi sebou v komunikácii cez internet. Časť členov zboru a zamestnancov sa podarilo evakuovať mimo mesto. Niekoľko ľudí sa rozhodlo zostať na ľavom brehu Kyjeva, a teraz už ich nedokážeme evakuovať. Modlíme sa za víťazstvo a spravodlivosť. Neplánujeme opustiť našu službu. Snažíme sa byť nápomocní a podporovať svojich susedov v tejto neľahkej dobe. Prosím, modlite sa za nás.“

Igor Šemihon, pastor v kostole sv. Martina v Kyjeve, Nemecká Evanjelicko-luteránska cirkev na Ukrajine,

26. február 2022

Foto – Ľudia v úkryte Domu milosrdenstva v Kyjeve

Správa adresovaná Jánovi Matisovi, farárovi Evanjelického cirkevného zboru Košice Terasa