Teologická konferencia 2023

Srdečne Vás pozývame na Teologickú konferenciu 2023, ktorá sa bude konať v dňoch 23. – 25. októbra 2023 v hoteli Satel v Poprade. Téma konferencie znie: Pastorálna starostlivosť o mladých

Nech sú synovia naši vo svojej mladosti ako pestované štepy a naše dcéry ako stĺpy tesané v slohu chrámovom. (Ž 144, 12)

Mladí ľudia sú tí, ktorí predstavujú budúcnosť spoločnosti, no sú zároveň aj tí, ktorí sú pre ňu zložitou cieľovou skupinou a to pre ich špecifické postavenie, názory či problémy. Nie inak je to aj v cirkvi. Aj tu sú deti a mládež tí, ktorí by raz mali vziať do rúk cirkev a jej svetské úlohy, no ktorí sú dnes voči nej najviac kritickí a odmietaví. Cirkev sa pritom ani pri nich nemôže vzdávať ani svojho misijného ani katechetického a ani svojho pastorálneho pôsobenia. Veď tak ako sú mladí ľudia na jednej strane kritickí, sú na druhej strane vnímaví. Citlivo reagujú na problémy v rodinách či spoločnosti a aj keď to nedajú najavo, prežívajú často neistotu, strach, osamelosť či nepochopenie. Práve cirkev a jej evanjelium by pre nich mohlo byť pomocou, musí sa však k nim dostať a musí byť prinesené spôsobom, ktorý dáva do popredia, že evanjelium viac ponúka ako pýta. To si vyžaduje špeciálny prístup v oblasti výučby, aj v oblasti pastorácie. Cieľom by však mohla byť cirkev, ktorá sa pre deti a mládež stane duchovným domovom, v ktorom nájdu útočisko, pokoj a istotu pre budúcnosť.

Budovanie takejto cirkvi si vyžaduje pracovníkov, ktorí sú týmto schopnostiam jednak odborne a metodicky vedení a jednak duchovne motivovaní a povzbudzovaní. Preto je teologická konferencia venovaná práve tejto téme. Privítame na nej odborníkov, ktorí sa práci s mládežou venujú už dlho a budeme mať možnosť počuť aj zborových farárov, ktorí s touto prácou majú bohaté skúsenosti. Veríme, že ich prednášky a diskusia s nimi budú zaujímavé a podnetné aj pre vás a pomôžu vám viac porozumieť mladým ľuďom alebo nájsť nový spôsob ako im priniesť evanjelium a pozvať ich do spoločenstva cirkvi. Z radov našich zborových farárov, ktorí pracujú s mládežou si vypočujeme skúsenosti, rady a podnety z ich práce. 
Pozvanie prijal PhDr. Marek Madro, PhD. Zakladateľ a riaditeľ internetovej poradne pre mladých IPčko (www.ipcko.sk), ktorá denne pomáha desiatkam mladých ľudí a ročne zachráni stovky mladých pred samovraždou. 
Program doplníme čoskoro. 

Aktuálna je ponuka ubytovania so spolubývajúcim, v prípade samostatnej izby je príplatok 25 €. 
Účastnícky poplatok 25 €. 

PRIHLASOVANIE: https://forms.gle/tn1qNHCoUg9ZD5Qs7

Prihlasovanie je možné do 12.10.2023!