POZÝVAME

V rámci Festivalu židovej kultúry Šalom alejchem sa uskutoční klavírny recitál Ladislava Palkoviča. Známy klavirista vystúpi v nedeľu 15. októbra 2023 v priestoroch Dvorany Starého kolégia o 17.00 hod. V programe zaznejú sklady George Gershwina, Sergeja Rachmaninova, Ilja Zeljenku a Frédérica Chopina. Organizátorom podujatia je spevácky zbor Con moto, o. z.

Projekt je podporený z rozpočtových prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja, organizovaný s pomocou  Východného dištriktu ECAV, Židovskej náboženskej obce v Prešove, Evanjelického kolegiálneho gymnázia a Dagmar Duždovej. 

Ladislav Palkovič – dirigent a klavirista:

Je absolventom Vysokej školy múzických umení  v Bratislave. V roku 2021 získal Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umelecký výkon na národných i medzinárodných interpretačných súťažiach v hre na klavíri. Za akademický rok 2020/2021 sa stal absolútnym víťazom súťaže Študentská osobnosť Slovenska, zároveň laureátom v kategórii Kultúra, umenie, kde získal aj Cenu BMW Slovenská republika za umenie. Na otváracom koncerte umeleckej sezóny Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU 2021/2022  mu bola udelená cena v mene Claude – René Tabačik  za výborné študijné výsledky a nadšenie  pre hudbu. Predstavil sa na koncerte v Carnegie Hall v New Yorku.

Ladislav Palkovič je víťazom Medzinárodnej súťaže Golden Classical Music Awards v New Yorku. Na súťaži Grand Prize Virtuoso vo Viedni získal prvú cenu a pozvanie koncert v Musikvereine vo Viedni, za interpretačný klavírny umelecký výkon na medzinárodnej súťaži v estónskom Talline získal tretiu cenu a stal sa laureátom súťaže v Druskininkai v Litve.

Už ako mladý klavirista vystupoval na koncertoch doma i v zahraničí a spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice ako sólista, predstavil sa ako sólista i komorný hráč na festivaloch súčasnej hudby v Košiciach  a  nahral viaceré skladby pre RTVS. Viackrát vystúpil v živom vysielaní na Medzinárodnom klavírnom fóre v poľskom Sanoku. Stal sa laureátom hudobného festivalu Sopravista v Riccione v Taliansku a absolútnym víťazom interpretačnej súťaže slovanskej hudby v Ostrave. Na festivale slovanskej hudby v Ostrave vystúpil so sólovým programom Leoša Janáčka a Václava Kaprála. V Taliansku získal Ladislav Palkovič prvú cenu na súťaži Franza Liszta v Ríme, prvú cenu v  Barlette a Corate a absolútne víťazstvo  v kategórii F vo Filadelfii. Ako víťaz ceny Special Mention na klavírnej súťaži v  Montecatini Terme bol pozvaný na sólový koncert a v Taliansku získal druhú cenu v Lazise na Amadeus Piano Competition a druhú cenu na Oleggio Piano Competition v kategórii C. V nemeckom     Geilenkirchene získal tretiu cenu v kategórii bez vekového limitu na súťaži Euregio Piano Award pod záštitou Alink – Argerich Foundation. Získal tiež druhú cenu na medzinárodnej súťaži Tiziana Rossettiho vo Švajčiarsku. Medzi jeho nedávne úspechy patrí prvá cena z hudobného festivalu v Constante v Rumunsku a prvá cena na medzinárodných súťažiach v Montreale a Toronte.