POZÝVAME do Nového Smokovca

Cirkevný zbor vo Vysokých Tatrách – zborová dozorkyňa Ivica Pjateková a zborový farár Pavel Kušnír, pozývajú na spomienkové Služby Božie do  evanjelického chrámu v Novom Smokovci. Predovšetkým a nanovo pripomenú odkaz života a diela MUDr. Michala Guhra – významného lekára a tiež seniorátneho dozorcu ECAV  v rokoch 1922 – 1933.

Počas roka 2023, ktorý bol vyhlásený za Rok MUDr. Michala Guhra lekára duše a tela (1873 – 1933), špecialistu na liečbu tuberkulózy,sa konalo viacero spomienkovýchpodujatí– napr. odhalenie pamätnej tabule, výstavy a pod.  

Pamätný rok sa začal 17. marca vo Veľkom Slavkove a vyvrcholí práve v nedeľu 15. októbra na spomienkových Službách Božích v Novom Smokovci – so začiatkom o 10.00 hod. Káže biskup Východného dištriktu Peter  Mihoč.

Počas letných mesiacov chrám v Novom Smokovci prešiel celkovou obnovou fasády, na ktorú poskytol dotáciu Prešovský samosprávny kraj – v rámci výzvy predsedu PSK Milana Majerského.

Cirkevný zbor Vysoké Tatry si v roku 2023 pripomína aj ďalšie významné udalosti:

  • 11. augusta uplynulo 180 rokov (1843) od narodenia  zakladateľa prvých klimatických kúpeľov MUDr. Mikuláša Szontagha. V otcovom diele pokračoval jeho syn Mikuláš, ktorý zomrel 26. júla 1963 – teda pred 60 rokmi.
  • 230. výročie vzniku najstaršej tatranskej osady Schmeks (Smokovec) v roku 1793, pri ktorej zrode bol evanjelický farár Tomáš Tobiaš Mauksch z Veľkého Slavkova.  Spolupracoval s J. Rainerom aj na budovaní a ďalšom napredovaní najstaršej tatranskej osady – terajšej časti mesta Vysoké Tatry – Starý Smokovec.

Viac o MUDr. Michalovi Arpádovi Guhrovi:

Zaujímavosť:

Minister hospodárstva dr. Milan Hodža ako pacient a priateľ MUDr. Michala Guhra dal po jeho smrti podnet na zriadenie Guhrovskej základiny, z ktorej sa mala vyplácať finančná podpora chudobným študentom medicíny. Minister dr. M. Hodža prispel ako prvý čiastkou 3 000 korún.

-emi-

foto – Pavel Kušnír