Delegáti Valného zhromaždenia SLZ v Bardejove

21 delegátov 13. Valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu v poľskom Krakowe navštívilo aj Bardejov. Okrem prehliadky historického centra mesta a Židovského suburbia sa v nedeľu 17. septembra zúčastnili na evanjelických Službách Božích.

Jaroslava Foľtu, zborového dozorcu milo prekvapil záujem účastníkov kongresu SLZ z celého sveta o návštevu mesta a cirkevného zboru Bardejov. Zdôraznil, že starobylé historické mesto sa pred 500 rokmi stalo kolískou šírenia myšlienok Luterovej reformácie a napokon aj centrom reformácie na našom území. „Tak ako naši predkovia po stáročia kráčali s Kristom, aj my dnes k Nemu vzhliadame a chceme kráčať v Jeho šľapajach. Žiť život s Kristom a v Kristovi a pracovať pre obnovu a budovanie Jeho cirkvi,“ uviedol zborový dozorca. Verí, že aj jednodňový pobyt v Bardejove bude pre delegátov SLZ inšpiráciou a užitočnou skúsenosťou, a to aj pri riešení  celosvetových otázok komunity evanjelikov.  

Joseph Wen Chih Chou, zástupca Luteránskej cirkvi v Taiwane, v kázni pripomenul potrebu jednoty Kristovho tela, ktoré tvoria rôzne a navzájom prepojené časti. Ilustroval to na príklade kresťanského zboru v ugandskej Kampale, ktorý navštívil v auguste tohto roku: „Zbor patrí pod správu Africkej evanjelizačnej spoločnosti (AES). V pastoračnom tíme sú traja členovia – misionár z Číny, misionár-stážista z Taiwanu a jeden miestny farár z Ugandy. Líšia sa jazykom, pôvodom a poslaním. Neslúžia však oddelene, ale pod víziou AES. V nádeji na premenu Ugandy školia miestnych lídrov mladej generácie z chudobných slumov a tých, ktorí sú oddaní službe Bohu.“

Delegátov SLZ oslovila nielen evanjelická liturgická tradícia, ale najmä vystúpenie zborovej mládeže, v ktorom sa vzácnym spôsobom prepojila minulosť a súčasnosť cirkevno-zborového života.

Lotyšský biskup Rinalds Grants vyjadril nádej, že prítomnosť účastníkov VZ SLZ umožní aj bardejovským evanjelikom okúsiť niečo z krásy a rozmanitosti univerzálnej Kristovej cirkvi. „Na druhej strane, aj my sme vďační za príležitosť spoznať v Bardejove jeden konkrétny prejav tejto cirkvi s jeho jazykom, liturgiou, zbožnosťou a pohostinnosťou,“ podčiarkol.

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV využil túto príležitosť na to, aby Svetovému luteránskemu zväzu osobne poďakoval za rýchlu a účinnú finančnú podporu pri zvládnutí utečeneckej krízy v uplynulom roku 2022, keď susednú Ukrajinu napadli vojská Ruskej federácie: „Neostali sme v tom sami, pretože sa za nás postavil silný partner, ktorý nám pomohol a podporil nás v ťažkých časoch.“

V závere Služieb Božích sa jednotliví delegáti SLZ bardejovským evanjelikom predstavili. Zaznelo tiež Áronovské požehnanie v jazyku jednotlivých krajín.  Brooklyn z Kanady udelila požehnanie deťom spôsobom, ktorý je bežný v jej domovskom cirkevnom zbore. Ako skonštatoval hosťujúci cirkevný zbor: „Bolo to vzácne a inšpirujúce stretnutie. Sme súčasťou veľkej cirkvi Kristovej.“

E. Mihočová

Foto – E. Mihočová©Východný dištrikt

Záznam zo Služieb Božích v Bardejove s účasťou delegátov VZ SLZ: