TÉMA: Hrozno – ovocie dobrotivosti

Dávame do pozornosti nové číslo Evanjelického posla spod Tatier. Obsahuje pokračovanie biblického štúdia, kurzu viery, ale aj zaujímavé rozhovory – s Víťazoslavom Kubičkom, autorom mnohých duchovných opier a skladieb, ale aj s Jakubom Vojtom, absolventom Evanjelického gymnázia v Martine pri 20. výročí jeho založenia. Pokračuje téma o ovocí  Ducha Svätého – tentokrát o dobrotivosti, ktorú symbolizuje hrozno. V novom čísle Posla nájdete informácie z 13. valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu aj výzvu predstavenstiev cirkvi a dištriktov k prichádzajúcim parlamentným voľbám. Recenzia predstavuje Plastic Symphony – film o kráse banality, všednosti a každodennosti. Redakcia verí, že si čitateľ z množstva správ a článkov vyberiete to, čo ho povzbudí, posilní, poteší či uistí vo viere.

OBJEDNÁVKY EPST a DISTRIBÚCIA:

TRANOSCIUS, a. s.,

e -mail: predplatne@tranoscius.sk

telefón: 044 5523 070

Cena čísla: 3,00 € (predplatitelia: 2,60 €)

Predplatné na 1. polrok: 33,80 €

Celoročné predplatné: 67,60 €