Televízne Služby Božie zo Soli

Pozývame sledovať televízne Služby Božie z Evanjelického a. v. kostola v Soli (Šarišsko – zemplínsky seniorát), ktoré bude vysielať RTVS na Dvojke 1. októbra 2023 pri príležitosti sviatku Poďakovania za úrody zeme v čase 10.00 – 11.10.

Kazateľka: Zuzana Kubačková (námestná farárka CZ Soľ)

Liturg: Ľuboš Kubačka (zborový farár CZ Soľ)

Kantorka: Rebeka Kubačková (zborová kantorka CZ Soľ)

Piesne: 381, 363, 197, 407, A – 76.