Ekumenická kaplnka otvorená

V priestoroch Dukelských kasární v bratislavskom Novom Meste 19. septembra otvorili prvú kaplnku Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR. Kaplnka bude slúžiť ako bohoslužobný a zároveň multifunkčný priestor pre rôznorodé aktivity Ekumenickej pastoračnej služby. Vznikla po rekonštrukcii bývalého skladu humanitárneho materiálu, kde bol predtým bufet ARMA.

Na oficiálnom otvorení Kaplnky sa zúčastnili tak predstavitelia cirkví a štátu, ako aj rezortu obrany, Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Pásku so slovenskou trikolórou oficiálne prestrihli: Jaroslav Naď – poslanec NR SR a bývalý minister obrany SR, Daniel Zmeko – náčelník generálneho štábu OS SR, ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová, Marián Majer – štátny tajomník ministerstva obrany SR a Viktor Sabo, generálny duchovný Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby (ÚstrEPS).

Po prestrihnutí pásky v exteriéri sa zhromaždenie presunulo do vnútorných priestorov Kaplnky, kde sa konali bohoslužby podľa ekumenického liturgického poriadku. Kňazi z Ústredia EPS sa zapojili do čítania biblických textov a modlitieb, kázal generálny duchovný Viktor Sabo. V rámci bohoslužieb zaznel spievaný Starosloviensky Otče náš a  Hymna ÚstrEPS, ktorej text zložil spisovateľ Ľubomír Feldek. Generálny duchovný verí, že kaplnka nebude slúžiť len na bohoslužobné a liturgické účely, ale aj na diskusie, biblické hodiny či nácviky spevokolu.

Okrem iných sa prihovoril Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ako zástupca generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka a zároveň predsedu Ekumenickej rady cirkví SR. Zdôraznil, že zvlášť v súčasnej dobe, poznačenej rozdelením a nepokojom, potrebujeme miesta, ktoré ľudí spájajú. Vyjadril nádej, že jedným z nich bude aj kaplnka Ústredia EPS.

V rámci podujatia generálny duchovný V. Sabo odovzdal pamätné medaily vojnovým veteránom a vybraným osobnostiam, ktoré sa významnou mierou pričinili o realizáciu projektu Kaplnky. Zvlášť vyzdvihol Jaroslava Naďa – poslanca NR SR, ktorý ako minister obrany SR projekt podporil a zastrešil. Za ocenených veteránov sa prihovoril Branislav Tvarožek – nositeľ ocenenia Biela vrana a člen Strážneho oddielu generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta počas SNP.

Architektonicky je ekumenická Kaplnka koncipovaná ako loď, ktorá človeka duchovne ukotvuje v jeho životných turbulenciách – v radostiach aj trápení. „Kaplnka je loďou, na ktorú vstupujeme, aby sme si obklopení vodou krstu svätého mohli pripomínať, že sme pokrstení v meno Ježiša Krista,“ uviedol Viktor Sabo. Existencia pastoračnej služby v ozbrojených silách u nás aj v zahraničí podľa neho dokazuje, že „každý z nás v sebe nesie určitý rozmer duchovna, ktorý sa v každom človeku podvedome ozýva v ťažkých životných chvíľach – prirodzene teda aj vo vojenskom prostredí“. A  napĺňať túto potrebu, hlboko zakorenenú v ľudskej existencii, má aj kaplnka ÚstrEPS.  

Pietna stena vo vstupnej hale zobrazuje všetky zahraničné misie Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR. Nachádza sa tu zároveň pietne miesto pre tichú rozlúčku so zosnulými príslušníkmi. Architektonický návrh kaplnky je autorským dielom architektov Dušana Ferianca, Pavla Vnuka a Andreja Priehradného. Rekonštrukčné práce na základe verejnej súťaže realizovala firma R+S Service. Kolaudácia interiérových plôch sa konala 18. januára a exteriérových plôch 21. júla  2023. Teraz na jeseň – 19. septembra 2023 sa za účasti predstaviteľov cirkví a štátu oficiálne otvorila pre výkon pastorálnej činnosti.

Kaplnka v širšom centre hlavného mesta je v súčasnosti otvorená nielen pre vojakov a zamestnancov rezortu obrany, nielen pre veriacich z cirkví združených v ekumenickom spoločenstve, ale aj pre náhodných okoloidúcich, ktorí cítia potrebu stíšenia a modlitby uprostred uponáhľaného a často uboleného sveta.

E. Mihočová

Foto – E. Mihočová©Východný dištrikt ECAV