Televízny prenos Služieb Božích z Ružomberka

V nedeľu 12. júla 2020 odvysiela RTVS televízny prenos bohoslužieb z Ružomberka, kde sa mal konať tohtoročný Dištriktuálny deň Východného dištriktu – zrušený pre opatrenia spojené s prevenciou voči korona kríze.

Cirkevný zbor v Ružomberku ako aj miestny kostol je jediným evanjelickým zborom i kostolom v ružomberskom okrese. Necelých 1 600 členov patrí do matkocirkvi a 16 obcí v diaspóre. Najsilnejšia filiálka Lisková má aj svoju modlitebňu, vybudovanú z evanjelickej školy. Zborovým dozorcom je v súčasnosti Ladislav Zvara a kantorkou Oľga Bruncková. V cirkevnom zbore pôsobí manželský farársky pár David a Ilona Bázlikovci.

Na televíznom prenose 12. júla kážu David Bázlik, zborový farár a Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. V rámci programu dvakrát vystúpi kapela, ktorá má sčasti medzinárodné zloženie. Spolu s Nicolasom Dora, pôvodom z Haiti, bude spievať aj jeho manželka Evka – Slovenka.

Zborový farár David Bázlik verí, že aj evanjelici v Ružomberku sú súčasťou  veľkého Božieho príbehu, ktorý Boh píše v tomto svete aj prostredníctvom nás: „Sme spoločenstvom hriešnych a nedokonalých ľudí, ktorí však spoznali dokonalého a milostivého Boha. Tak, ako to vyjadril nemecký vyznavačský farár Dietrich Bonhoeffer: Každý zbor by si mal vyvesiť tabuľku s nápisom: ‚prihlásiť sa môžu len nedokonalí ľudia‘. Tak to vnímame aj my. Pozývame vás, aby ste sa na chvíľu aj prostredníctvom RTVS stali súčasťou nášho nedeľného spoločenstva.“

 

V rámci prenosu sa budú spievať nasledujúce piesne: 192, 512, 456, A62

 

-emi-

 

Viac o cirkevnom zbore v Ružomberku na webe: www.ecavrk.sk a na Facebookovej stránke – ECAVRuzomberok, ako aj v dvojčísle EPsT 27 – 28/2020.