220 rokov domu Božieho v Gerlachove

V 2. nedeľu po Sv. Trojici chrám Boží v Gerlachove oslávil 220. „narodeniny“. Uplynulo totiž 220 rokov od jeho posvätenia. Z toho dôvodu sa konali slávnostné služby Božie, na ktorých poslúžil zvesťou Božieho slova biskup Východného dištriktu Peter Mihoč.

V kázni prirovnal dom Boží k duchovnej studni, kde máme prichádzať čerpať duchovnú silu a povzbudenie vo viere. V úvode Služieb Božích prítomných privítal brat dozorca dcérocirkvi Gerlachov Ľubomír Nikerle a históriu cirkevného zboru priblížil Pavel Povec. Liturgiou poslúžil domáci zborový farár Miroslav Maťo, Janka Maťová – námestná farárka cirkevného zboru Poprad – Matejovce a Pavel Kušnír, zborový farár vo Vysokých Tatrách. Piesňami na chválu Božieho mena poslúžila zborová hudobná skupina Otvorené dvere a brat kantor Vladimír Andraš.

Po skončení slávnostných Služieb Božích pokračovalo spoločenstvo pri slávnostnom stole, kde mal brat biskup príležitosť zoznámiť sa a spoločne zdieľať s členmi predsedníctva a presbyterstva dcérocirkvi Gerlachov.

Vďaka patrí Pánu Bohu za požehnané chvíle plné radosti a oslavy Božieho mena v 220. ročnom chráme Božom. Nech aj naďalej sa v ňom stretáva Boží ľud k oslave Pána Boha a k načieraniu z duchovnej studne.

Janka Maťová,

námestná farárka cirkevného zboru Poprad-Matejovce

Viac fotografií  a  nahrávka kázne na: www.ecavgerlachov.sk