Televízny prenos Služieb Božích z Obišoviec

Pozývame sledovať televízny prenos Služieb Božích z Obišoviec, ktorý bude vysielať RTVS na Dvojke v nedeľu 19. februára 2023 o 10.00 hod. pri príležitosti Národného týždňa manželstva.

Kazateľ a liturg: Jaroslav Petro (zborový farár, Obišovce)

Kantorka: Zuzana Martonová

Piesne: 235, 254, 556, 498, 656/5, A – 62.