2% z dane pre Elim

Východný dištrikt ECAV na Slovensku uskutočnil v roku 2020 prvú etapu rekonštrukcie budovy na Baštovej ulici 21 v Prešove, kde po ukončení prác vznikne Diakonický domov Elim, ktorý bude ponúkať komplexné sociálne služby seniorom z Prešova a širokého okolia. V tomto roku prebehne druhá a tretia etapa rekonštrukčných prác tak, aby v jarných mesiacoch roku 2022 bolo možné začať s poskytovaním služieb.

Rekonštrukcia budovy je finančne náročná, preto vyzývame ochotných darcov, ktorí chcú podporiť tento dôležitý projekt, k darovaniu 2% zo zaplatenej dane. K darovaniu časti zaplatenej dane prosíme využite priložené tlačivo. Každý príspevok nám pomôže urýchliť tento projekt, preto Vám už teraz srdečne ďakujeme!