Pred mesiacom sa začalo sčítanie obyvateľov Slovenska

Pred mesiacom 15. februára 2021 sa začalo prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska, ktoré sa skončí 31. marca 2021. K dnešnému dňu 15. 3. 2021 je sčítaných 66 % obyvateľstva. Povzbudzujeme teda všetkých, ktorí ešte nevyplnili sčítací formulár k tomu, aby tak urobili a nezabudli sa prihlásiť k svojej cirkvi.

Povzbudenia od biskupov ECAV na Slovensku

„Sčítanie obyvateľstva je dôležité z hľadiska vyznávačského priznania sa k evanjelickej viere a k vlastnej cirkvi. Jeho výsledok bude súvisieť aj s ďalším financovaním našej cirkvi. Povzbudzujeme vás k povedomému a aktívnemu evanjelickému prejavu.” (Ivan Eľko – generálny biskup ECAV)

“Súčasťou sčítacích formulárov bude aj otázka vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom. V Jeho očiach nie sme suché čísla, ani štatistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu. Boh s nami ráta! Vyznajme s bdelosťou v srdci, že rátame aj my s Ním.” (Peter Mihoč – biskup VD ECAV)

“Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoločnosti, cirkvi, alebo moja osobná či rodinná je taká, že nám pomôže už iba zázrak. Ten zázrak sa naozaj stal a prišiel v Ježišovi Kristovi. A On zázrak nového života ponúka každému z nás. Čaká na postoj nášho srdca, našu odpoveď.” (Ján Hroboň – biskup ZD ECAV)

 

Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom  je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19. 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, bude mať možnosť využiť od 1. 4. 2021služby asistovaného sčítania. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Po prihlásení čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto by vypĺňanie malo byť jednoduché a rýchle.

Ako na to?

  1. Na začiatku je rozhodnutie vyplniť elektronický sčítací formulár na stránke: www.scitanie.sk.
  2. Pri otázke: Aké je vaše náboženské vyznanie? treba kliknúť na možnosť: s náboženským vyznaním.
  3. Po kliknutí na šípku v rámčeku vyberiem 2. možnosť v zozname:
    Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelická).
  4. Povzbudím k prihláseniu sa k ECAV aj ďalších evanjelikov: členov rodiny, priateľov či známych.


Ak nemáte technické podmienky k elektronickému sčítaniu, pomôže vám farár/ka alebo člen vášho cirkevného zboru. Stačí kontaktovať farský úrad, alebo priamo predsedníctvo zboru.