Televízne Služby Božie z Modry – Kráľovej tento víkend na RTVS

Služby Božie môžete sledovať: 

  • v sobotu 13. 3. 2021 o 18: 00 na Trojke

Kazateľ: Pavel Kollár, konsenior Bratislavského seniorátu

Liturg: Vladimír Kmošena, konsenior Bratislavského seniorátu

Kantor: Michal Makovník

piesne: ES č. 245, 288, 633, A – 63

  • v nedeľu 14. 3. 2021 o 10: 00 na Jednotke 

kazateľ: Sidónia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku

kantor: Michal Makovník

piesne: ES č. 81, 103, 83, 640, A – 71.